slide 1
slide 1
Image Slide 1
Treballem dedicats a la prosperitat dels nostres clients
Image Slide 2
Proporcionem solucions eficients per el teu negoci
Image Slide 3
La nostra preocupació és la vostra tranquilitat!
AnteriorAnterior
PosteriorPosterior
Shadow

Denominació Social: DAU Informàtica S.L.
Nom Comercial: DAU Informàtica S.L.
Domicili Social: FÉLIX DE CAMPLLONCH, 15, 08301-MATARÓ
CIF / NIF: B61017315
Telèfon: 639136803 / 629311029
e-Mail: info@dauinformatica.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tomo 28851, Folio 0165, Hoja 14460 inscripció primera
Nom de domini: http://www.dauinformatica.com
Autorització administrativa: Miquel Dalmau Santos / Ivan Ortega Jiménez

Objecte

DAU Informàtica S.L., responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
DAU Informàtica S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

DAU Informàtica S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
El lloc web de DAU Informàtica S.L.pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió posterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
DAU Informàtica S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de DAU Informàtica S.L. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, DAU Informàtica S.L. es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, si s’escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, DAU Informàtica S.L. no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Garantia de Protecció de dades

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, , informa als usuaris que les seves dades personals formen part d’un fitxer del qual és responsable DAU INFORMATICA S.L. amb NIF B61017315.

El tractament de les seves dades té per finalitat prestar-li aquells serveis i productes d’informàtica, com la realització d’enquestes, i informació de caràcter comercial que vostè ha sol·licitat o sol·licitarà a DAU INFORMATICA S.L.

Així mateix, l’informem de que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant adreça electrónica a info@dauinformatica.com, o per escrit a DAU INFORMÀTICA S.L.(FÉLIX DE CAMPLLONCH, 15, 1a – 08301-MATARÓ).

DAU Informàtica S.L. posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat.

Propietat intel·lectuial i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de DAU Informàtica S.L. o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de DAU Informàtica S.L. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de DAU Informàtica S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a DAU Informàtica S.L. i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, DAU Informàtica S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
DAU Informàtica S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de DAU Informàtica S.L. sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@dauinformatica.com

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Mataró.